فلزیاب, دستگاه فلزیاب , مقالات طلایاب

سنگ نگاره کشیش در دفینه یابی 

کشیش در گنج یابی یکی از اشکالی است که جستجو کنندگان گنج به وفور با آن برخورد می کنند.

به همین دلیل بعضی اوقات این گونه تصاویر به صورت حضرت عیسی با یک پدر مقدس تشبیه

شده و تفاسیری با توجه به آن ابراز می شود. این در صورتی است

که کشیک فرد ریش دار در آن دوره به منزله فرد مقدس بوده است.

برای مثال؛ مجسمه های زیادی از جنس زئوس و یا اشکال برآمده

آن در این شکل به حضرت عیسی و الهه مونث کنار آن به حضرت مریم تفسیر شده است.
در حرفه گنجیابی اگر به معنای واقعی به تصویر یک کشیش برخورد شود،

میبایست به احتمال زیاد در دست خود یک صلیب نیز داشته باشد.

نقش مرد ریش دار بعضا مربوط به یک راهزن نیز می شود.

در این صورت در دست وی به جای صلیب یک شیشه خواهد بود.

به خاطر اهمیت این موضوع وضعیت این شکل را در زیر شرح می دهیم:
اگر فردی که احتمال می دهیم کشیش باشد،

شیشه ای را در دست دارد به طرف دهان خود برده ولی برده ولی به لبانش نچسبانده باشد،

به طور قطع در اینجا یک انبار زیر زمینی و یا ورودی تونل وجود دارد.

در نزدیک ترین محل ممکن به دنبال آن بگردید.

لکن در صورتی که شیشه به لبانش در تماس باشد، باز هم انبار و یا تونل مورد نظر درست

در زیر محل استقرار تصویر و یا در فاضله ۳-۷ قدمی جهت نگاه فرد خواهد بود.
تصویر شیشه در دوره های نزدیک چه از طرف راهزنان و چه از طرف اقلیت ها

همیشه به مفهوم تونل، انبار زیر زمینی و یا دهلیز(راهرو) استفاده می شده است.

تله های زمینی در دفینه یابی

تله های زمینی در دفینه یابی

تله های زمینی در دفینه یابی کار کردن این تله بسیار ساده است.

و با فشار بر یک طرف تله ی زمینی تعادل آن به هم می خورد و می ریزد.

معمولا این تله با وزن بالای ۴۵ کیلویی به کار می افتد.

معمولا سمبل های که دلیل بر وجود این تله است در روی دیوار می توان پیدا کرد.

و این سمبل ها در نزدیکی تله دیده می شود .تله های زمینی جوری مستور می شوند.

که قابل دیدن نباشند و شیارهای بینابینی فقط در صورتی آشکار می شود.

که با دقت به آن نگاه شود.این مدل تله ها در تمام دنیا دیده شده است.

مفهوم دو شاخه سنگ در دفینه یابی

مفهوم دو شاخه سنگ در دفینه یابی 

دو شاخه سنگ در دفینه یابی در قدیم از آثارهای مختلف به معانی مختلفی استفاده میشد و هر آثار معنی خاص خود را داشت

ولی در هر منطقه از چند آثار به یک معنی استفاده میشد

و مانند زبان امروزی که از هر شهر با شهر دیگر تفاوت وجود دارد و هر شهر با لهجه محلي خود صحبت ميكند

در ﺁن زمان ﺁثارها بدين گونه بود كه يك نوع از اين ﺁثارها دو شاخه سنگ بود .

اين سنگ هم مانند سنگ كاسه است و معني قبرو یا مسیر جلو را نشان ميدهد

البته با اين تفاوت كه دو شاخه سنگ وقتي طلوع ﺁفتاب به ﺁن تیغه کند اگر به صورت ايستاده باشد

جايي را كه سايه دو شاخه سنگ به زمين تيغه می كند قبر است

ولي اگر سنگ به صورت خوابيده و با شيب ملايم به زمين برسد

بايد ظرف ﺁبي در قسمت شيار ﺁن ريخت هر جا كه مسير ﺁب تمام شد قبر هم همانجاست.

اين گونه قبرها معمولا در متراژ ۸۰ سانتي متري هستند.

ولی اگردر وسط دوشاخه سنگ سنگی دیگر بود باید از پشت به نوک سنگ تیز لایه دوشاخه را نگاه کرد که مسیر روبرو را نشان میدهد.

مفهوم ﺁثار شمع سوز در دفینه یابی 

مفهوم ﺁثار شمع سوز در دفینه یابی مكان مقدسي در دوره اسلامي بود.

بعد از ورود اسلام به ايران جنگهاي داخلي سر گرفت و مناطقي هنوز اسلام را نپذيرفته بودند

و همين مسئله باعث جنگ بين مسلمانان و افراد بومي شده بود به مرور زمان

با پذيرفتن اسلام محل دفن سرداران اسلام كه اكثرا از اقوام پيامبر بودند به امامزاده و شمع سوز تبديل شد

و مردم براي نذر و نياز به اين مكانها ميرفتند و بر سر مزارشان شمع روشن ميكردند

و مقاديري كه نلذر داشتند در ﺁن قسمت مدفون ميكردند و بر روي شمع سوز ها دخيل ميبستند

و وقتي از نذر خود جواب ميگرفتند اموال و سكه هاي بيشتري در ﺁنجا مدفون ميكردند .

معمولا محل دفن اين نذورات يك و نيم قدم از شمع سوز به سمت قبله بود و دفينه را در متراژ ۲ متري قرار مي دادند.


بزرگترین مرکز تولید ، فروش ، تعمییرات ، ارتقا فلزیاب و گنج یاب شمار ه تماس : 09301211334

مفهوم سنگ عروس در دفینه یابی

مفهوم سنگ عروس در دفینه یابی  

 

این سنگ در اصل نماد مجسمه نیم تنه زن و یا عروس هم به آن گفته میشود است .

آثار سنگ عروس در دفینه یابی به این صورته که در دو طرف آن که سینه های آن است.

به صورت کاسه تو رفته حکاکی شده و روبروی آن باید درخت کهنسالی باشد.

و نماد سینه زن یعنی دفینه و اگر سینه موجود باشد دو عدد گوهر یا الماس در سینه جاساز است.

ولی اگر سینه نباشد و جای آن خالی باشد و درخت کهنسال در روبروی آن باشد.

دفینه در ۱٫۵ قدم بعد از درخت به سمت خود سنگ است که به متراژ ۸۰ سانت هم نمیرسد است.

مفهوم حفره و هواکش ها در دفینه یابی 

در جاهایی که حفره یافت شود باید درون آن رفته اگر این حفره ها به صورت مارپیچ بود

و هرچه بیشتر به سمت داخل رفتید کوچک و باریکتر شد تا جایی که به صورت گربه رو در آمد

آن را میتوان هواکش نامید این هواکش ها برای خزانه به کار میرفتند چون خزانه ها محلی بودند

که در آنجا سکه ضرب میشد و جایی که سکه ضرب میشد رفت و آمد هم زیاد بود و آنها به این فکر افتادند

تا هواکشی را تعبیه کنند که گازهای فلزات در آنجا جمع نشود

و برای اینکه در زمان جنگ دشمنان به آن دسترسی پیدا نکنند

در اصلی آن را با سنگهای بزرگ مسدود کرده و مقدار فراوان خاک بر روی آن میریختند

تا آن مکان آشکار نباشد. هواکشها دو جهت داشتند خروجی و ورودی .

ورودی برای وارد کردن هوا به درون آن و خروجی برای خارج کردن هوا.

این هواکش ها معمولا از چند اتاق عبور میکردند اتاق اول اتاقی خالی بود .

اتاق دوم جای ضرب سکه و اتاق سوم هم محل قرارگیری سکه ها و دیگر اموال با ارزش بود .

مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی

مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی 


مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی اگر طول شمشیر کوتاه باشد، مسافت نزدیک باید جستجو شود.

اگر طول شمشیر بلند باشد، مسافت دورتر جستجو می گردد.
مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی گاها نشانه قبر بوده و گاها نیز به عنوان نشانه تکمیل کننده می باشد.
مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی عموما نمادگر مرد جنگجو می باشد. نشانه قبر می باشد.

برای نشان دادن قهرمانی و جوانمردی از آن استفاده می شود.

ولی بر اساس تغییر و جایگزینی تمدنها و حکومت ها،

پس مانده های قدیمی را خراب کرده و بیشتر نمادهای شمشیر را نابود کرده اند.

اگر مزار نیز یافت شود، احتمال پیدا شدن چیز با ارزشی در آن کم می باشد.

در این میان، حتما باید شکل شمشیر را با صلیب تشخیص داد و از هم جدا در نظر گرفت.

دسته ی شمشیر اندازه گیری می شود.

و در جهت برعکس شمشیر، باید قدم نهاد.

هر سانتی متر را باید در ۶۸ تا ۷۲ سانتی متر ضرب کرده، و جلو رفت.
مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی قسمت نوک شمشیر(به غیر از دسته) اندازه گیری می شود.

نتیجه اندازه گیری ضربدر ۷۸ می شود. باید به تعداد عدد به دست آمده در جهتی که شمشیر نشان می دهد، قدم برداشت.

مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی

مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی 

مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی از نشانه هایی است که کمتر از آن استفاده شده است و اکثرا راهزنان از این نشانه استفاده می کردند.

آن چیزی که باید در تبر دقت شود، این است که نوک قسمت پشتش درست شده یا نه.

اگر نوک پشتش درست شده باشد، دو و سه باید مقایسه شوند و در جهت متفاوت به درختان قدیمی دقت شود.

نشان تکمیل کننده به احتمال زیاد درخت کهنسال خواهد بود.

اگر درخت هم وجود نداشته باشد می توان از محاسبات ریاضی استفاده کرد.

نماد آتش در دفینه یابی

نماد آتش در دفینه یابی معمولا نشانگر ساختار خانواده است.

لکن با این وجود، اماکن داخلی که اجاق و یا تندرها در آن کشف شده اند از اهمیت برخوردارند.

آتش به معنی »Od« می باشد.

کلمه Oda «اتاق » از همین کلمه O d به معنی آتش منشعب می شود.

چنانچه در جایی که سمبل آتش وجود دارد، یک یا چند اتاق همراه با یک اتاق اصلی بوده باشد؛ همین اتاق اصلی محل روشن بودن آتش، گرم شدن و محل اصلی جستجوی دفينه است.

نماد آتش در دفینه یابی و سمبل آتش برخی معتقدند که بایستی سمبل آتش را در اطراف نیز جستجو كرد. زیرا این سمبل با انسان هایی که اطراف آن می نشستند ترسیم می شد. یک یا چند دفینه به تعداد انسان های اطراف آتش می تواند وجود داشته باشد.به روایتی دیگر، محل وجود آتش می توانسته چیزی شبیه به یک کوره و ضرابخانه سکه جات بوده باشد،

ولی برای قطعیت یافتن این احتمال بایستی در منطقه نزدیک آتش نهر و رودخان های نیز جریان داشته باشد تا آب کافی برای ضرب را تامین نماید.

مقالات فلزیاب

فلزیاب کلمات مرتبط

 #فلزياب_ياسوج#فلزياب#طلاياب#معدنياب#گنج_ياب#گنجياب#ردياب#شعاع_زن#آنتني#فلزياب_تصويري#فلزياب_بوقي#فلزياب_لوپي#نقطه_زن#فلزياب_ردياب#فروش_طلاياب#فروش_فلزياب#فروش_معدنياب#فروش_گنجياب#ليست_قيمت_فلزياب#قيمت_فلزياب#دستگاه_فلزياب#دستگاه_طلاياب#دستگاه_گنجياب#دستگاه_فلزياب_تصويري#قيمت_دستگاه_فلزياب#گنج_يابي#شاقولي#شاقول#فلزياب_دست#فلزياب_ياسوج_ikpv#فلزياب_ikpv#طلاياب_ikpv#معدنياب_ikpv#گنج_ياب_ikpv#گنجياب_ikpv#ردياب_ikpv#شعاع_زن_ikpv#آنتني_ikpv#فلزياب_تصويري_ikpv#فلزياب_بوقي_ikpv#فلزياب_لوپي_ikpv#نقطه_زن_ikpv#فلزياب_ردياب_ikpv#فروش_طلاياب_ikpv#فروش_فلزياب_ikpv#فروش_معدنياب_ikpv#فروش_گنجياب_ikpv#ليست_قيمت_فلزياب_ikpv#قيمت_فلزياب_ikpv#دستگاه_فلزياب_ikpv#دستگاه_طلاياب_ikpv#دستگاه_گنجياب_ikpv#دستگاه_فلزياب_تصويري_ikpv#قيمت_دستگاه_فلزياب_ikpv#گنج_يابي_ikpv#شاقولي_ikpv#شاقول_ikpv#فلزياب_دست_ikpv#ليست_قيمت_ikpv#ليست_قيمت_طلاياب_ikpv#فلزياب_حرفه_اي_ikpv#دفينه#زيرخاکي#عتيقه #باستان#تاريخي#گنجياب#فلزياب#کوروش_کبير#زيرخاکي#گنجياب#فلزياب #فلزياب#طلاياب#مركز_فروش_فلزياب #فلزياب #فلزيابي #طلاياب#گنجياب #فلزياب_تصويري #طلاياب_تصويري#گنجياب_تصويري #طلايابي#فلزياب_ليزر#دفتر_فروش_فلزياب_تصويري#فلزياب_شيراز #follower#iran#felezyab#talayab #felezyabi#talayabi#ganjyab#felezyab_tasviri

 

این مرکز فروش فلزیاب , مرکز فروش گنج یاب , خرید فلزیاب در شیراز و سایر استانها و با سابقه 20 ساله در این زمینه و همچنین در انجام انواع تعمیر فلزیاب , تعمیر گنج یاب , تعمیر کلیه دستگاهها یکی از با سابقه ترین شرکتها می باشد.  . سفارش محصول : 09301211334 

آدرس

ایران - شیراز - تاچارا - خیابان دینکان - آخر دینکان - روبروی منبع آب - جنب کوچه 21

 : 07136374687

info[AT]felezyabco[DOT]ir

 همراه : 09301211334

شنبه - پنج شنبه: 9:00 - 18:00

off canvas menu

-